Do’a Senjata Kaum Mukminin

Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta’ala, merupakan perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin, bahkan tidak samar lagi bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan rasul-Nya, bahawa do’a adalah ibadah dari sekian ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada hanba-hamba-Nya.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Berdo’alah kepadaKu pasti Aku kabulkan bagi kalian.” (Al-Mu’min: 60)

dan juga firman-Nya: “Jika hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku maka katakanlah bahwa Aku dekat (terhadap hamba-Nya) dan Aku mengabulkan do’a orang yang berdo’a, jika mereka berdo’a kepada-Ku.” (Al-Baqarah: 186)

Dari dua ayat diatas jelas adanya perintah dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada para hamba-Nya agar berdo’a hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala saja. Hal ini kerana do’a merupakan ibadah yang agung. Bahkan do’a merupakan ibadah yang sangat penting, yang mana dengan ibadah do’a tersebut menunjukkan bahawa hamba yang berdo’a tersebut benar-benar lemah dan senantiasa sangat memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Juga, dengan berdo’a kepada Allah subhanahu wa ta’ala menunjukkan betapa rendahnya kedudukan hamba tersebut di hadapan-Nya, serta sangat memerlukan terhadap rahmat serta kasih sayang-Nya. Read the rest of this entry »

Doa Tidak Menjadi Sasaran Fitnah Orang Zalim

” Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dari (tipu daya) orang-orang yang kafir”.

(Surah Yunus [10] : 85-86)

Doa Tidak Dihinakan Di Hari Kiamat

“Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji”.
( Surah Ali Imran [3] : 194)

Doa Tidak Disesatkan Setelah Diberi Petunjuk


“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (kurnia).Ya Tuhan kami, sesunguhnya Engkau mengumpulkan manusia ( untuk menerima balasan) pada hari yang tiada keraguan padanya. Sesunguhnya Engkau telah menjanjikan itu. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji.”
(Surah Ali Imran [3] : 8-9)

Doa Diberi Kesabaran

” Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir”.
( Surah Al Baqarah [2] : 250)


“Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepadaMu)”
(Surah Al A’raaf [7]: 126)

Doa Diterima Amalan

” Ya Tuhan kami,terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
( Surah Al Baqarah [2] :127)

Doa Tetap Mensyukuri Nikmat Allah dan Tetap Mengerjakan Amal Soleh

“Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri  nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai dan masukkanlah aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang soleh”
Surah An Naml [27] : 19

“Wahai Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau  yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; dan berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”
Surah Al Ahqaf [46]: 15

Doa Memohon Dianugerah Isteri dan Keturunan Penyenang Hati dan Menjadi Imam Orang Bertaqwa

“Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami  isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam  bagi orang-orang yang bertaqwa”

Surah Al Furqan [25] :74

Doa Memohon Perlindungan Dari Syaitan

“Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan.Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku”

( Surah Al Mukminun [23] : 97 – 98)

Doa Memohon Zuriat

“Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat) dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi’
( Surah Al Anbiya’ [21]:89)

” Ya Tuhanku! Berilah aku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar Doa”
( Surah Ali Imran [3]: 38)

« Older entries